Φωτογράφηση Συνεδρίων


Στην Photomasters έχουμε οργανώσει φωτογραφική ομάδα εξειδικευμένη στις φωτογραφίσεις μεγάλων ή μικρών συνεδρίων και εκδηλώσεων. Με την μέγιστη τεχνογνωσία και σύγχρονα μέσα κρατάμε την στιγμή από τις εκδηλώσεις σας.

Το υλικό παραδίδεται σε μεγάλα αρχεία έτοιμα για χρήση στην ιστοσελίδα σας ή σε οποιοδήποτε άλλο ενημερωτικό μέσον.

Η Photomasters σε συνεργασία με την NextDay Advertising αναλαμβάνει την υλοποίηση και την προετοιμασία όλου του υλικού που χρειάζεστε για τις εκδηλώσεις σας, banners, folders, διαφημιστικά στυλό, letters, κάρτες συνέδρων κλπ, από το δημιουργικό μέχρι την εκτύπωση.